Skolan

Låt barn och unga vara delaktiga – uppväxten går inte i repris.

Det är tufft att vara barn och tonåring, kanske mer än någonsin. Vi ser att drogmissbruk och psykisk ohälsa debuterar tidigt i åldrarna, redan på mellanstadiet. För att stoppa den här utvecklingen behövs samverkan – och de unga måste känna att det angår dem. Om de får vara delaktiga är förutsättningarna mycket större att vi lyckas. Det är vår slutsats efter att ha jobbat med Lotusmodellen i så många år.

Därför finns nu Trygga Klassen. Det är ett koncept med en interaktiv digital plattform som nav. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal tar ett gemensamt grepp om viktiga frågeställningar kring bland annat alkohol, droger, mobbning, utanförskap, hedersvåld, sexualitet. Skolklassen bestämmer vilka teman man vill jobba med under terminen. Eleverna kommer också överens om vad klassens policy ska vara, och det följer man upp regelbundet.

I Trygga Klassen finns en kunskapsbank med nio teman, enkäter och utvärderingar, lättåtkomligt faktamaterial för föräldrar, filmer och mycket mer. Målsättningen är att om fem år används Trygga Klassen i hälften av Sveriges skolor. Under arbetet med att utforma konceptet har vi haft ett nära samarbete med nyckelpersoner, bland annat i skolvärlden. Så kommer det att vara även i fortsättningen. Vi vill underlätta skolpersonalens vardag och inte vara ännu ett verktyg i mängden.  Interaktiviteten är avgörande här och vi når eleverna på individnivå.

Läs gärna mer på Trygga Klassens hemsida!

”Vi har saknat ett effektivt tillvägagångssätt för att lyfta frågor om ämnet. Jag tänker att verktyget ska hjälpa oss att belysa de ämnen som kan kännas svåra att prata om och ge mer kunskap till oss alla i skolan kring psykisk ohälsa, utanförskap och droger.”

Susanna Harju, specialpedagog Thoren Framtid, Ronneby


”Att utgå från de stora planerna som ni har gjort skapar en trovärdighet men också en sammanhållning som är avgörande. Att påvisa engagemang på olika nivåer visar att detta tas på allvar, då våra ungdomar möter stora hinder och problem.”

Renas Khezri, rektor och författare